MONITORING POJEMNIKÓW, KONTENERÓW, PALET, TOWARÓW

Przedstawiamy nowość – inteligentne Beacony dla transportu i logistyki. Dzięki nim wiesz, co dzieje się z towarem na każdym etapie w łańcuchu dostaw. Monitorujesz kluczowe parametry: pozycję, temperaturę, wilgotność oraz wstrząsy.

Monitoring całego ciągu chłodniczego

Większe bezpieczeństwo towarów wrażliwych. Czy wiesz, gdzie w danym momencie znajduje się ten konkretny towar (kontener? paleta? pojemnik?). W jakich warunkach jest przechowywany i transportowany? Czy nie doszło do rozmrożenia albo uszkodzenia? Popraw efektywność i bezpieczeństwo towarów wrażliwych.

SYSTEM INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW

System Beacon to nowe rozwiązanie dla spedytorów, firm transportowych i operatorów centrów dystrybucyjnych, którzy:

  • chcą lepiej zarządzać przepływem towarów lub pojemników,
  • potrzebują zadbać o ich bezpieczeństwo (np. transport cennych dóbr lub towarów medycznych),
  • chcą ograniczyć straty wynikające z niewłaściwych warunków transportu (żywność, sprzęt elektroniczny i optyczny, produkty szklane).

System Beacon pozwala monitorować, co dzieje się z przewożonym towarem, od chwili jego załadunku, do momentu, aż trafi na docelowe miejsce w sklepie lub magazynie adresata. Można w ten sposób sprawdzać lokalizację i parametry danej partii towaru, palety czy nawet poszczególnych pojemników.

CO TRZECIA PRZESYŁKA ULEGA USZKODZENIU!

Z analiz Amerykańskiego Instytutu Opakowań wynika, że każda przesyłka upuszczana jest lub rzucana od 7 do 14 razy z wysokości 80 cm. Jedna trzecia wszystkich szkód w transporcie powstaje na skutek uszkodzenia i zniszczenia ładunku.

 

Każdy beacon raportuje online swoją pozycję (lokalizacja na terenie centrum dystrybucyjnego, w magazynie lub pozycja pojazdu, w którym aktualnie znajduje się monitorowana przesyłka). Oprócz współrzędnych z GPS system Beacon monitoruje trzy parametry kluczowe z perspektywy tzw. ładunków wrażliwych, czyli:

Temperaturę

Wilgotność

Wstrząsy

OSZCZĘDNOŚCI W CENTRACH LOGISTYCZNYCH

System Beacon wspiera także operatorów centrów logistycznych. Usprawnia zarządzanie infrastrukturą. Dzięki niemu zawsze wiesz, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie potrzebne mobilne lodówki, pojemniki itp. W ten sposób zarządzający łańcuchem dostaw ma pełną wiedzę o tym, gdzie – na przykład w jakich sklepach sieci – znajdują się obecnie wolne lodówki, pojemniki itp.

Dodatkową funkcją beaconów jest możliwość ich rozmieszczenia na terenie samego centrum logistycznego (np. w mroźni, chłodni). Wtedy monitorują one temperaturę danego pomieszczenia i zgłaszają alarm, gdy nastąpi niebezpieczna zmiana (dźwięk, migające światło, informacja w aplikacji i w telefonie zarządzającego). Instalacja systemu jest błyskawiczna – jest to idealne rozwiązanie dla firm, które już korzystają z monitoringu floty z Elcarem. Do monitoringu temperatury można też wykorzystać prostą aplikację Elcar Driver, którą instaluje się w telefonie kierowcy.

Tylko w ELCAR

Najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie dla monitoringu palet, towarów i pojemników.