SPRAWDŹ NASZE

OFEROWANE URZĄDZENIA

MODUŁ

GPS MAX III

Innowacyjny moduł GPS Max_III z wbudowanym 32-bitowym procesorem, produkowany przez firmę ELCAR, stanowi rdzeń całego oferowanego przez nas systemu monitorowania położenia i pracy pojazdów. To niewielkich rozmiarów urządzenie kryje w sobie ogromny potencjał i dziesiątki nowatorskich rozwiązań. Dzięki modułowi GPS Max_III, poza ustalaniem bieżącej pozycji pojazdu, mają Państwo możliwość pełnej kontroli nad licznymi zadanymi parametrami. Poprzez w pełni zintegrowaną z modułem GPS aplikację ELCAR-online oraz jej mobilną wersję – ELCAR-online, mogą Państwo kontrolować szereg parametrów dostępnych w sieci can pojazdu m.in.: obroty silnika, przebieg, stan paliwa, pozycję pedału gazu, czy temperaturę silnika, dokonać zdalnie pomiaru z nawet 8 zamontowanych termometrów, skontrolować stan akumulatora, czy też w razie potrzeby unieruchomić zdalnie pojazd poprzez blokadę jego rozrusznika.

 

Moduł GPS Max_III posiada wewnętrzne zasilanie awaryjne. Jest on również przygotowany pod rozbudowę o dostępny w naszej ofercie moduł Bluetooth. Co ważne, moduł GPS Max_III objęty jest gwarancją producenta przez cały okres trwania Państwa umowy.

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI

W TECHNOLOGII RFID

Dostępny w ofercie czujnik RFID jest zaawansowanym technicznie czujnikiem, którego podstawowym zadaniem jest każdorazowe rejestrowanie otwarcia drzwi pojazdu oraz alarmowanie wyznaczonych osób w przypadku nieautoryzowanego ich otworzenia. Czujnik ten posiada szereg wbudowanych zabezpieczeń na wypadek podejmowanych prób sabotażu np. poprzez oderwanie czujnika, przecięcie przewodów łączących czujnik RFID z modułem GPS MAX_III, czy też celowe podpalenie.

 

Dzięki wykorzystaniu w produkcji bardzo twardego i wytrzymałego tworzywa – poliuretanu, oferowany przez nas czujnik RFID charakteryzuje się dużą odpornością na fizyczne uszkodzenia, zarówno poprzez uderzenia, jak i np. konserwację pojazdu z użyciem silnego strumienia wody i środków chemicznych.

MODUŁ TELEMATYKI

AGREGATU CARREIR

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy firmą ELCAR oraz Carrier, firma ELCAR posiada autoryzację na pełen dostęp do protokołu komunikacyjnego agregatów Carrier. Krok ten umożliwił nam konstrukcję innowacyjnego modułu telematyki agregatu Carreir, odpowiadającego za dwustronną integrację i komunikację pomiędzy agregatem a systemem ELCAR-online. To dostępne w naszej ofercie urządzenie, dedykowane jest pojazdom wyposażonym w agregat firmy Carrier.

 

Umożliwia ono Państwu pełną kontrolę nad pracą agregatu, m.in. nad temperaturą w przedziale załadunkowym, nastawami temperatury, czasem i trybem pracy agregatu, jego odszranianiem oraz wszelkimi błędami zgłaszanymi na panelu LCD agregatu. Dzięki modułowi telematyki możecie Państwo generować w formacie PDF w systemu ELCAR-online raporty temperatury, które będą w 100% zgodne z wydrukami z drukarki agregatu. Moduł telematyki agregatu Carreir objęty jest dodatkowo gwarancją producenta przez cały okres trwania Państwa umowy.

ŁADOWARKA AKUMULATORA

AGREGATU

Oferowana przez nas ładowarka akumulatora agregatu, umożliwia Państwu ciągłą kontrolę jego ładowania tak, by w każdej chwili akumulator był gotowy do uruchomienia silnika agregatu. Układ ładowarki, w zależności od stopnia rozładowania akumulatora, elastycznie dopasowuje poziom ładowania do aktualnych potrzeb. Ładowarka ta posiada szereg wbudowanych zabezpieczeń w tym kontrolę uszkodzenia akumulatora, zwarcia, temperatury ładowarki, kontrolę obecności wody w jej obudowie oraz obciążenia prądowego ładowarki. W przypadku alertu o którymkolwiek z powyższych zagrożeń, ładowarka zostanie automatycznie wyłączona.

 

Wykorzystanie w systemie monitorowania floty pojazdów, ładowarki akumulatora agregatu znacznie zwiększa bezpieczeństwo przewożonych przez Państwa ładunków oraz daje Państwu dużą elastyczność w wykorzystaniu floty. Ładowarka akumulatora dopilnuje, aby akumulator agregatu był zawsze naładowany, nawet jeśli towary przewożone od dłuższego czasu przez naczepę nie wymagały pracy agregatu. W takim przypadku akumulator agregatu niedoposażony dodatkowo w ładowarkę mógłby z dużym prawdopodobieństwem ulec rozładowaniu, co siłą rzeczy skutkowałoby brakiem możliwości uruchomienia samego agregatu. Oferowana przez nas ładowarka akumulatora agregatu objęta jest gwarancją producenta przez cały okres trwania Państwa umowy.

MODUŁ

BLUETOOTH

Moduł Bluetooth, o jaki rozbudować można moduł GPS MAX_III, umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniem mobilnym z aplikacją ELCAR-mobile, a agregatem, bez konieczności przyłączania urządzenia mobilnego do internetu. Dzięki temu rozwiązaniu nie są Państwo narażeni na ponoszenie dodatkowych kosztów transmisji danych, szczególnie istotnych w przypadku transportu poza granicami kraju i występującego tam roamingu.

 

Co ważne, urządzenie mobilne komunikujące się z agregatem za pośrednictwem dostępnego w naszej ofercie modułu Bluetooth, nie musi posiadać karty SIM. Dzięki temu nie są Państwo narażeni na ewentualne koszty w przypadku wykorzystania urządzenia mobilnego do innych celów np. przeglądanie przez kierowcę stron www.

APLIKACJA WEB

ELCAR ONLINE

Aplikacja web ELCAR-online to niezwykle przejrzysta i funkcjonalna platforma do zarządzania Państwa flotą pojazdów z poziomu www. Aplikacja ta umożliwia Państwu zdalny dostęp do wszystkich danych zbieranych przez system ELCAR-online w poszczególnych pojazdach, zapewniając przy tym stały kontakt z kierowcami.

 

Poprzez przyjazny użytkownikowi interface mogą Państwo m.in. w czasie rzeczywistym monitorować położenie i status posiadanej floty oraz ingerować, w razie potrzeby, w zaplanowane dla niej zadania. Aplikacja web ELCAR-online jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę ELCAR, w tym z aplikacjami mobilnymi ELCAR-online oraz ELCAR-mobile przygotowanymi pod smartfony oparte na systemie operacyjnym Android.

APLIKACJA MOBILNA

ELCAR ONLINE

Aplikacja mobilna ELCAR-online to niezwykle wygodna platforma do zarządzania Państwa flotą w wersji dostosowanej do urządzeń przenośnych. Aplikacja ta przygotowana została pod urządzenia oparte na systemie Android i jest dostępna do pobrania poprzez sklep Google Play.

 

ELCAR-online umożliwia Państwu zdalny dostęp do wszystkich danych zbieranych przez system ELCAR-online w poszczególnych pojazdach, zapewniając przy tym stały kontakt z kierowcami. Aplikacja mobilna ELCAR-online jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę ELCAR, w tym z aplikacją web ELCAR-online.

APLIKACJA MOBILNA

ELCAR MOBILE

Aplikacja ELCAR-mobile jest produktem dedykowanym usprawnieniu pracy i wygodzie Państwa kierowców. Za pośrednictwem aplikacji w łatwy sposób mogą oni odbierać zadania do realizacji, kontrolować parametry agregatu, są oni także każdorazowo alarmowani w przypadku przekroczenia temperatury wewnątrz komory załadunkowej, czy też nieautoryzowanego otwarcia drzwi naczepy lub nieautoryzowanego wyłączenia agregatu.

 

Aplikacja ELCAR-mobile umożliwia kierowcy również szybki kontakt ze spedytorem za pomocą komunikatora oraz pozwala na sprawne przesyłanie skanów dokumentów, czy wymaganych zdjęć np. towaru do aplikacji web ELCAR-online, gdzie ma do nich dostęp spedytor.